Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı yaptığı açıklamasında, “Kastamonu Belediye Başkanlığının E-64756495-903.07-80416 sayılı ve 13/05/2024 tarihli görevlendirmesinde Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan meslektaşımız Kenan Güçükbergen’in Veteriner İşleri Müdürlüğü emrinde Veteriner Hekim olarak, Veteriner İşleri Müdürlüğüne ise uzman çavuşluktan belediyeye geçen ve başka bir birimde şef olarak görev yapan başka bir personel vekaleten görevlendirilmiştir” dedi.

İbrahim Maşalacı yaptığı açıklamanın devamında da şu cümleler yer aldı, “ Belediye bünyesinde 657 sayılı kanuna tabi 2 tane Veteriner Hekim ve geçici bakım evinde görev yapan işçi kadrosunda 2 tane Veteriner Hekim olmak üzere toplamda 4 tane Veteriner Hekim mevcuttur.

Veteriner İşleri Müdürlüğünün asli görevi olan insan, çevre ve halk sağlığı ile ilgili başta bulaşıcı hayvan  hastalıklar yönünden gerekli tedbirleri almak, salgın hastalıkların görülmesi durumda ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, başıboş sokak hayvanlarının üremesini kontrol altına almak, sağlıklarını korumak, kurban bayramında kesilen kurbanların , yasa ve yönetmeliklere göre kesilmesinin kontrolünü sağlamak , kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını , hayvansal ürünlerin üretim ve tüketim safhaların çevre sağlığı ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak gibi bir çok teknik ve mesleki temele dayalı faaliyetler içermesine rağmen ;

Ayrıca Kastamonu Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü görev yetki , sorumluluk  ve çalışma yönetmeliğinin 3. Bölüm , 10. Maddesi , 13. Bendin de yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğü Müdürlük Görevi Veteriner Hekim Tarafından  yürütülür ifadesi HİÇE sayılarak yapılan görevlendirmede konu ile hiçbir mesleki bilgisi olmayan bir arkadaşımızın atanmasının izahı ne olabilir?

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs kutlaması Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs kutlaması

 Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in 08.05.2024 tarih ve halk sağlığı, hayvan haklar ve politikaları konulu CHP li Belediye Başkanlıklarına gönderdiği genelgenin 2. Maddesinde yer alan toplum ve hayvan sağlığını doğrudan ilgilendiren bu alanda görev yapacak daire başkanı ve/veya müdürlerin Veteriner Hekim olması ifadesi yer almaktadır.

 Doğrudan Çevre Sağlığı ve insan  sağlığını ilgilendiren Veteriner İşleri Müdürlüğüne; Bünyesinde 4 tane Veteriner Hekim olması rağmen, bu müdürlükler hiç alakası olmayan başka bir kişinin müdür vekili olarak görevlendirilmesinin anlamı nedir? Her yapılan konuşmada LİYAKAT ten bahsedilirken ve tahammüllere uygun atamalardan söz ederken Veteriner Hekim olmayan bir kişiyi Veteriner İşleri Müdürlüğüne atayarak mı  tahammülleri uyguluyorsunuz?  Yapılan bu uygulama bizim bildiğimiz Liyakat anlayışı ile uyuşmamaktadır.

 Ayrıca CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in belediyelerine gönderdiği genelge elinize ulaşmadı mı?  Yine aynı müdürlükte görev yapan haşere ile mücadele şefliğine bağlı personellerin yer değişikliğini yaparken, bu işi yapacak personelin biosidal ürün uygulama belgesi olup olmadığını biliyor musunuz? Şayet bu personellerin yeterlilikleri yok ise hem onların iş güvenliği ve can güvenliğini hem de halk sağlığını hiçe mi sayılıyor?

 Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili her türlü konuda istişareye açık olduğumuzu ifade ederek bir an önce yapılan hatanın düzeltilmesi arzumuzdur. Kamuoyunun takdirlerine arz ederim”

(Cengiz MUHZİROĞLU)

Muhabir: Cengiz MUHZİROĞLU