Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Aykut Onat tarafından hazırlanan ve kurumun internet sitesinde yayımlanan “Kastamonu Maden Varlığı Raporu”, Kastamonu’nun maden zenginliğini gözler önüne seriyor.

Özellikle enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüzde maden varlığımızın maksimum düzeyde değerlendirilmesinin önem arz ettiğine vurgu yapılan raporda, bakır madeninden demir rezervine, taşkömüründen mermer rezervine kadar birçok konu da önemli veriler yer alıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Aykut Onat tarafından hazırlanan ve kurumun internet sitesinde yayımlanan “Kastamonu Maden Varlığı Raporu”, Kastamonu’nun maden zenginliğini gözler önüne seriyor.

Özellikle enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüzde maden varlığımızın maksimum düzeyde değerlendirilmesinin önem arz ettiğine vurgu yapılan rapor da, bakır madeninden demir rezervine, taşkömüründen mermer rezervine kadar birçok konu da önemli veriler yer alıyor.

Raporun girişinde şu cümlelere yer veriliyor: “İlimiz sahip olduğu jeolojik yapısıyla maden yönünden oldukça zengin bir potansiyel barındırmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen maden arama çalışmaları sonucunda ilimizde ve yakın coğrafyamızda çeşitli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatakları ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Özellikle enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüzde maden varlığımızın maksimum düzeyde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Maden varlığımız metalik madenler, enerji hammaddeleri, endüstriyel hammaddeler olarak tasnif edilmiştir.”

İşte Kastamonu’nun sahip olduğu maden zenginliğinin bazıları:

BAKIR MADENİ

İlimiz Küre ilçesinde bulunan bakır yatakları, Kıbrıs tipi masif sülfit yataklarına iyi bir örnek teşkil etmekle birlikte sülfit yatakları ülkemiz bakır madenciliği açısından önem arz etmektedir. Küre ilçesinde önemli bakır cevherleşmeleri bulunmaktadır. İlçedeki yataklarda yan ürün olarak altın ve gümüş bulunmaktadır.

DEMİR REZERVİ

Kastamonu’da Araç (Kayabaşı-Ovacık ve Bulamur, Oycalı-Danişmenttepe ve Tilkitepe), Azdavay (Aktaş-Sarpun, Cebecir, Katırkaya-Çaltepe, Abakoku-Kızıltepe), Daday (Sarpun) ve İnebolu (Hacımehmet, Beriğiboru-Arkutça-Devebağırtan) mevkilerinde demir rezervi bulgularına rastlanmıştır.

TAŞKÖMÜRÜ

Ülkemizin en önemli taşkömürü rezervi Karadeniz Ereğli’den başlayarak Kandilli, Zonguldak, Amasra, Pelitovası, Azdavay ve Söğütözü’ne kadar uzanan bölgede bulunmaktadır. İlimizde taşkömürü arama faaliyetleri 1940’larda başlamış olup, 1976-1986 yılları arasında derin sondajlarla rezerv arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MTA’nın çalışmaları daha ziyade Cide ve Azdavay bölgelerinde yoğunlaşma arz etmiştir. Özellikle Azdavay’da bulunan Söğütözü yatağı olarak anılan sahada 3.040.776 tonluk muhtemel rezerv tespiti yapılmıştır. Azdavay bölgesindeki cevherleşme batıdan doğuya doğru olmak üzere, Suğlayayla, Azdavay, Doğnuç, Kozluveren ve Söğütözü bölgesinde mostra vermektedir. Azdavay, Maksut ve Söğütözü mevkilerinin ekonomik yönden daha olumlu olabileceği tespiti yapılmıştır.

Bu sektör istihdamda rekor kırdı! Bu sektör istihdamda rekor kırdı!

MERMER REZERVİ

İlimizde hatırı sayılır oranda mermer rezervi bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda mermer ocaklarının sayısı hızla artmakta birlikte mermer işleme tesislerinin kurulması için yatırımcıların çalışmaları bulunmaktadır. İlimiz de mermer rezervleri dağınık bir yerleşim arz etmektedir. Çatalzeytin-Sökü mevkisinde 50 milyon ton, Araç-Tepeköy mevkisinde 100 milyon ton, Daday-Örencik mevkisinde 10 milyon ton, Kastamonu merkez ilçede birkaç yüz milyon ton rezerv bulunmaktadır. Ayrıca Taşköprü-Akkaya ve Araç-Başköy mevkisinde de rezerv tespiti yapılmıştır.    

Kaynak: Erkan YILMAZ