Kastamonu Merkez Kuzyaka Kayı köyünde çiftçiler ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ömür Onur ve Harun Demirci ile Sosyolog Aysu Köserecep ‘in katılımıyla çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitimlerin, çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini artırmak; üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltilmesi için üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri geliştirmek ve araştırma geliştirme sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılamak, kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim almak hedefleri arasında yer alıyor.

Kuzyakakayıköyündeçiftçilereeğitmverildi (2)

Kastamonu’da 23 Nisan bugün elektrik kesintisi var mı? Kastamonu’da 23 Nisan bugün elektrik kesintisi var mı?

Eğitimde; herhangi bir tarımsal afet meydana gelmesi durumunda yapılacak hasar tespit çalışmaları ve TARSİM; çiftçilerinin tohumluk kullanımı konusunda dikkat etmesi gerekenler; ÇKS başvurularında ürünlerin doğru parsele yazılmasının önemi konularında çiftçilerimiz bilgilendirildi. Eğitim Sosyolog Aysu Köserecep’in kırsal alandan kente göçün sebepleri ve sonuçları, kırsalı kırsalda kalkındırmak için yapılması gerekenler, tarımdaki nüfusun gençleşmesi için atılması gereken adımlar konusunda çiftçilerle gerçekleştirdiği sohbet ile devam etti.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele programı çerçevesinde yürütülen “20 Milyon Erkek/Kadına Farkındalık Eğitimi Verilmesi Projesi “ kapsamında “Kadına El Kalkamaz” temasıyla çiftçilere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya katılan çiftçilere çeşitli tarımsal konularda teknik bilgiler verildikten sonra, sorulan sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi.

Editör: Ercan Çatal