Önceki yıllarda elbette yazmışımdır, üzerinden üçüncü-beşinci dikiş gitsem de çok göz tırmalar mı, tırmalamaz…

Neticede her sene “ekmeğini yediğimiz” konulardan biri yazar-çizer takımından olarak, yazan yazdığıyla, okuyan okuduğuyla kalıyor ya olsun.

Nedir “dönmedolap” misali yazdığım konu?..

“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)”  ve “Turizm Merkezleri (TM)”.

Kastamonu’da kaç “KTKGB” ve “TM” var?..

Turizm ve kültür varlığımızın çokluğuna dair çıkardığımız patırtıya bakılırsa “onlarca olmalı”!

Cevap…

“Kastamonu Çankırı-Ilgaz KTKGB” var sadece.

“Kış turizmi” kategorisinde “1997” yılında “KTKGB” ilan edildi “Ilgaz”...

Yarısı bizim, yarısı Çankırı’nın, “fifti-fifti”.

Bunun haricinde ne “KTKGB” ne de “TM” ilan edilmiş alanımız var...

Turizmin her dalının yapılabildiği ilimizde durum bu.

Oysa…

Ülkemizde “toplam” 1 “Turizm Bölgesi (TB)”, 4 “Turizm Alanı (TA)”, 61 “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)”, 168 “Turizm Merkezi (TM)” var.

Toplam 234’ün…

“Yarımı” Kastamonu’da.

Kaçırdığımız balık büyük…

“Turizmi kenti”, “inanç”, “kültür”, “doğa”, “yayla”, “motor sporları” alanlarında  “KTKGB/TM” şansımız yüksek çünkü.

“KTKGB” ya da “TM” ilan edilmenin ne faydası var?..

İki faydası var ana başlık olarak, ilki “unvan”, ikincisi “teşvik”

“Unvan”…

Görünürlük sağlar ve müşteri çeker.

“Teşvik”…

Yatırım çeker.

“Görünürlük” ve “yatırım” demek…

“Arz” ve “talep” anlamına geliyor.

“Arz” ve “talep” yoksa…

“Turizm” de yok.

Kastamonu misali…

Adı var, cismi yok turizmin.

Avuntusu var…

Böbürlenmesi caba.

(Bu yazı nereden çıktı?..

“Kastamonu Turizm Altyapı Birliği” toplantısını görünce heybemden çıkardım.

Toplantı salonundaki ekranda yer alan “fuar” konulu bir görsele kafa yordukları besbelli…

“Güldüm”.

Fuarın “altyapı” ile ne ilgisi var?..

Olsa olsa “altyapı sayesinde ortaya çıkan üretimi” ifade eden “üstyapı” kavramı olur.

Dolayısıyla…

“Abesle iştigal”.

Çok merak ediyorlarsa ekrandaki fuar organizasyonunun içeriğini…

Taa 2002 yılında o fuarda “stant” açmış bir “turizmci” olarak seve seve anlatırım.

Not: Kastamonu’nun “yoksun olduğu “turizm altyapısı” olanaklarını daha iyi kavramak için aşağıda iki tanım vermek mecburiyetindeyim…

“Turizm altyapı” ile ilgilenenlere de “tüyo” olur.

Kastamonu’nun hakkıdır bu iki unvan ile çokça kere şan ve nam kazanmak…

Dikkat kesilmekte fayda var.

“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)” nedir?..

“Turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanlar.”

“Turizm Merkezleri (TM)” nedir?..

“Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanlar.”