Halkı memnun etmek için vazifesinde önderlik çok önemli, Yerel hizmetleri sağlıklı, ayrıştırmadan ileri getirmek, bütünlüğü sağlamaktan geçer, Büyük şehirlerin yönetilirken hacimli işleri olduğu gibi, olanakları kolaylık verir. Ülkemizde azametini görüntüleyen şehirler dile gelirse, gönle gelirse

Ankara baş şehir

İstanbul model şehir,

İzmir modern şehir

Adana, Mersin antik tabiat turizm şehir

Konya bereket şehir

Diyarbakır sanatsal figür şehir

Kastamonu en temiz şehir

Trabzon hedef şehir

Bursa kuruluşun rubu şehir

Erzurum ruha akan nehir

Seçilen başkanları şehirli halka sefir
Bu tanımlamayı özverili çalışma bilin.