Kastamonu Hanönü ilçesinde İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri, ilçeye bir bakır madeni daha açıyor. Şirketin Küreçayı ve Kavak köyleri sınırlarında açmak istediği ocak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararı verildi. Bu kararla şirket bölgede bulunan bin 936,06 hektarlık maden işletme ruhsatlı alanının toplamda 4 hektarlık alanında 2 poligon açacak.

Kastamonu'da 2 bin 587 rakımda 15 Temmuz şehitleri anıldı Kastamonu'da 2 bin 587 rakımda 15 Temmuz şehitleri anıldı

 Evrensel'in haberine göre, açık işletme yöntemi ile bakır cevheri üretilmesi planlanan bölgede yıllık 840 bin ton bakır üretilmesi hedefleniyor. Ruhsat saha içerisinde yer alan 1. poligon ÇED alanının 310 metre uzağında Kavak köyüne, 2. poligon ÇED alanının ise 445 metre uzağında Küreçayı köyüne bağlı konutlar yer alıyor. Öte yandan maden sahası Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı” olarak görünüyor.

Bölge ormanlık alan olmasına rağmen şirketin görüşünü aldığı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, "Bu ormanlık alanlarda yapılmak istenilen söz konusu faaliyetlerin ormanlar ve ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz etkisinin bulunmadığı anlaşıldığından ÇED olumlu belgesinin verilmesinde Bölge Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır” cevabını verdi.

MEVCUT MADENE TEPKİLER SÜRÜYOR

Öte yandan şirketin mevcut olarak işlettiği maden, ekolojistler ve yöre halkının tepkilerine neden olurken, şirketin Kızılırmak havzasını besleyen Gökırmak Nehri’ni kimyasal atıklarla kirlettiği vurgusu yapıldı. 2019 yılında Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninde maden konsantresi üretimi aşamasına geçen şirket, kimyasal atıklarını ilçe merkezinden geçen kanal suyuna bırakmakla suçlanıyor. Atıkların biriktirildiği ve 5 milyon ton büyüklüğünde olduğu belirtilen atık barajı fay hattının üzerinde ve iki devlet okulunun da hemen yanında yer alıyor.

2019 ve 2022’de atık borularının defalarca patlaması ve atık barajının yeriyle boruların geçtiği hattın yaşam alanlarının çok yakınında olması nedeniyle dönemin CHP ilçe başkanı tarafından da şikayet edildi. Su yüzeyinden numune alan CHP ilçe başkanı Mehmet Soysal, bu numuneyi İstanbul’da Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’nda analiz ettirdi. Sonuçlara göre, madenin kanal suyuna bıraktığı ağır metallerin birçoğu mevzuat sınırlarının binlerce miligram üzerinde çıktı. CHP ilçe başkanı Mehmet Soysal şikayetini geri almadığı için bir ay arayla iki kez darbedilmişti.

2023 yılı içerisinde ilçede birçok eylem yapılırken, 34 çevre örgütü ortak yaptığı açıklamada, Hanönü’ndeki çevre kirliliğinin bir an önce durdurulmasını ve kirli ilişkiler ağının ortaya çıkarılmasını talep etti.

Editör: Mehmet Salman