Kastamonu’da canlı doğan bebek sayısı 2022 yılına göre %7,8 azalarak 3 bin 8 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3’ü erkek, %48,7’si kız oldu. 

Vali Meftun Dallı "Hünerhane" sergisini gezdi Vali Meftun Dallı "Hünerhane" sergisini gezdi

dogum hızı haritası kastamonu

Kastamonu’da toplam doğurganlık hızı 1,28 çocuk oldu
Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,40 çocuk iken 2023 yılında da 1,28 oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,28 oldu. Kastamonu toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 15. il oldu.

Kastamonu’da en yüksek doğum, 25-29 yaş grubundaki annelerde görüldü
Kastamonu’da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2022 yılında 1 233 iken 2023 yılında 1 072 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,2 oldu

Kastamonu kaba doğum hızının en düşük olduğu 5. il oldu
Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 8,7 iken 2023 yılında binde 7,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin nüfus başına 8,7 doğum düşerken, 2023 yılında 7,8 doğum düştü. Bu değer ile Kastamonu en düşük hıza sahip 5. il oldu.

Editör: Serkan Kebecioğlu