İKV tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2023" sonuçları TOBB İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçen anket Eylül 2023'te Türkiye genelinde 23 şehirde, 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden toplam 2 bin 102 katılımcıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Antalya, Mersin, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Erzurum, Kırıkkale, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Van, Kastamonu, Kayseri ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 kentte yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı lisans ve önlisans mezunu memur alacak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı lisans ve önlisans mezunu memur alacak

Anket, Eylül 2023'te Türkiye genelinde 23 farklı şehirde gerçekleştirildi ve toplamda 2,102 katılımcıyla yüz yüze görüşmelerle tamamlandı. Bu araştırma sonucuna göre, Türkiye'nin AB üyeliğine olan destek oranı yüzde 66 olarak kaydedildi. Bu, 2019'a kıyasla 5 puanlık bir artışı temsil ediyor. Katılımcıların yüzde 45'i Türkiye'nin gelecekte AB üyeliği mümkün olabileceğine inanırken, yüzde 69,1'i ekonomik nedenlerle, yüzde 47'si ise demokrasi ve insan hakları alanındaki ilerlemeler için AB üyeliğini desteklediğini ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 44'ü AB üyeliğinin getireceği seyahat ve oturma haklarına dair beklentileri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin AB üyeliğinin önündeki engellerle ilgili araştırmaya katılanların yüzde 44'ü, bu engellerin önyargılardan kaynaklandığını düşünüyor. Yüzde 41'i Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve ekonomik durumunu engel olarak görürken, yüzde 34'ü demokrasi ve insan hakları alanındaki performansı sorumlu tuttu. Ayrıca, katılımcıların yüzde 56'sı Türkiye'nin AB üyeliği için gerekli insan kaynağına ve idari kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor, yüzde 45'i ise Gümrük Birliği'nin AB ve Türkiye için yararlı olduğunu ifade etti. Yüzde 48'i ise Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun AB ve Türkiye için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor.

Zeytinoğlu ayrıca, araştırmada Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi sahibi olanların oranının yüzde 36 olduğunu belirtti. Bu kesimin yüzde 61'i Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlaması gerektiğini düşünürken, yüzde 65'i ise bu uyumun Türkiye için faydalı olacağına inanıyor. Zeytinoğlu, AB'nin öncelikli hedeflerinden olan yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat konularında kamunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sonuç olarak, vatandaşların AB üyeliği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine olan desteğinin devam ettiğini ve Türkiye'nin refah, demokrasi ve çağdaş yaşam standartlarına olan talebinin hala önemini koruduğunu söyledi.