Kastamonular bu desteği kaçırmayın! Türkiye'de 2024 yılında asgari ücretin yükselmesiyle birlikte, sosyal yardım alan vatandaşlara da 5,650 TL nakdi destek verilecek.

Nakdi destek, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında verilen bir sosyal yardım türüdür. Bu yardım, düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ve çalışabilecek durumda olan 18-55 yaş arası vatandaşlara yönelik olarak sunulmaktadır. Bu yardımın amacı, vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırmak, iş gücü piyasasına katılımlarını artırmak ve işsizlik sorununa çözüm bulmaktır.

Nakdi destekten yararlanmak için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR’a kaydolan sosyal yardım alan kişilerin, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirildikleri ve sosyal güvenceli bir işe başladıkları belgelenmelidir. Bu belgeleme, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarıyla yapılır. İşe başlama bilgisi tespit edilen sosyal yardım alan kişiler, bu bilginin tespit edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde 5.650 TL’lik nakdi desteği PTT şubelerinden kimlikleriyle alabilirler.

Nakdi destek miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne karşılık gelir. 2024 yılı için bu miktar 5.650 TL olarak belirlenmiştir. Nakdi destekten bir yıl içinde sadece bir kez yararlanılabilir.

Kastamonu’da 23 Şubat bugün elektrik kesintisi var mı? Kastamonu’da 23 Şubat bugün elektrik kesintisi var mı?
Editör: Mehmet Salman