Kastamonu, Türkiye'nin kuzey kesiminde yer almasının yanı sıra, yaşlı nüfus oranı açısından da dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Prof. Dr. Murat Şentürk'ün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle kaleme aldığı analize göre, Türkiye genelinde yaşlı nüfus hızla artış gösteriyor ve bu değişim özellikle kuzeydeki illerde daha belirgin bir şekilde hissediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 65 yaş üstü nüfus Türkiye genelinde son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştı. Bu artışın 2017 yılında yüzde 8,5 olan yaşlı nüfus oranını 2021'de yüzde 9,9'a yükselttiği görülüyor. Nüfus projeksiyonlarına göre ise 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta ise yüzde 22,6 oranında yaşlı nüfusun artması öngörülüyor.

Kastamonu, bu eğilime katkı sağlayan iller arasında yer alıyor. Kentte yaşlı nüfusun oranı diğer illere göre daha yüksek. Sinop, Giresun, Artvin, Çankırı ve Çorum gibi kuzeydeki illerle birlikte Kastamonu, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgeler arasında bulunuyor. Bu illeri ise Balıkesir, Edirne, Çanakkale ve Burdur gibi batıda yer alan iller izliyor.

Yaşlı nüfusun hızla artışı, aile yapılarından ekonomik yapıya, toplumsal ilişkilerden siyasal bağlama kadar birçok alanda önemli değişimlere yol açıyor. Ancak bu değişimlerin yaşlıları ve yaşlanmayı "sorun" olarak tanımlamak yerine, yaşlanmanın getireceği sorunları öngörmek ve önlemek için politika yapılmasını gerektiriyor.

Türkiye'de yaşlanmanın getireceği sorunları önlemek için bazı önemli adımlar atılmış olsa da, ülkenin yaşlanmaya tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıkıyor. 2007 yılında bir Ulusal Yaşlılık Eylem Planı oluşturulmuş olsa da, yaşlılıkla ilgili en önemli adımlar son yıllarda atıldı. Türkiye'nin yaşlı nüfusu için daha fazla kaynak ayırmaya ve politikalar geliştirmeye ihtiyacı bulunuyor.

Türkiye'nin kuraklığa karşı 'Nefes'i: KARADENİZ Türkiye'nin kuraklığa karşı 'Nefes'i: KARADENİZ

Yaşlı nüfusun artması sağlık harcamaları ve bakım masraflarını da artırıyor. Ayrıca, yaşlılar için uygun bakım ve destek sistemlerinin oluşturulması gerekiyor. Özellikle evde ve kurumlarda bakım hizmetlerine olan talep artıyor. Bu, yaşlıların kendi evlerinde veya huzurevlerinde daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaları için önemli bir gelişmedir.

Türkiye'nin yaşlanan nüfusa yönelik politika ve uygulamalara ihtiyacı bulunuyor. Bu politikaların, yaşlı haklarını koruma ve yaş ayrımcılığını önleme odaklı olması gerekiyor. Ayrıca, yaşlılara yönelik sosyal politikaların ve uygulamaların toplumsal farkındalığı artırması ve yaşlıların yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olması gerekiyor.

Kastamonu gibi yaşlı nüfusun yoğun olduğu illerde, yaşlılara yönelik destek sistemlerinin daha da güçlendirilmesi ve yaş dostu kentlerin oluşturulması önem taşıyor. Bu, yaşlıların topluma daha fazla katkı sağlamalarını ve bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini destekleyebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)