Kastamonu OİM'de başarılı personele teşekkür belgesi Kastamonu OİM'de başarılı personele teşekkür belgesi

Derneklerin, kapasitelerinin artırılması, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması maksadıyla geliştirilen Kamu-STK diyaloğu kapsamında, sivil toplum iş ve işlemlerinin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak ve ilçelerimizde faaliyet gösteren STK’lara daha iyi hizmet verebilmek için Kastamonu Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından “SertifikaDenetim Eğitimi” verildi.

Eğitim programına Kastamonu Valiliğine bağlı kaymakamlıklarda görevli ilçe Yazı İşleri Müdürleri ve Kaymakamlık personelleri katıldı.

Kastamonu ilçelerinde 2024 yılında yapılacak dernek denetimlerinin mülki idare amirliklerince düzenlenecek eğitim programı sonunda sertifika verilen kamu görevlileri tarafından yapılmasının sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen toplantıda, dernekler mevzuatı, dernek denetim teknikleri, denetim raporlarının oluşturulması ve yardım toplama mevzuatı hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda, Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden “amaçlarının sivil topluma rehberlik ederek, sürekli öğrenen, paylaşan ve öğreten bir kuruluş olduğu vurgusuyla, derneklere daha etkin, verimli ve iyi hizmet vermenin toplumsal örgütlenmeye katkı sağlayacağı” yönünde açıklama yapıldı.


 

Editör: Serkan Kebecioğlu