Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü 23 Nisan'ı kutladı Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü 23 Nisan'ı kutladı

Scientix Projesi, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimini Scientix portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan bir proje olup STEM eğitiminin amacı okullarda sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenci merkezli eğitimi yaygınlaştırmaktır.

STEM eğitimi sayesinde öğrenciler fen, teknoloji, mühendislik, matematik derslerinde öğrendikleri bilgilerini bir arada kullanarak problem çözme, buluş yapabilme ve ürün geliştirme gibi öz yeterliklerini geliştirmektedir. Bu kapsamda19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde dört gün boyunca devam edecek Scientix STEM Eğitimi Çalıştayında, öğrencilerimizi gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirmek üzere STEM projeleri geliştirilecektir. Eğitimle Sadece soru çözen öğrenciler değil, 21. yüzyıl becerileri (işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve eleştirel düşünme) gelişmiş, grup çalışmaları yapabilen Matematik, Mühendislik, Fen ve Teknolojiyi kullanarak çevrelerinde gözlemledikleri gerçek dünya problemlerini ve sorunlarını çözen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.      

Çalıştayda STEM eğitiminin önemi, gereklilikleri, STEM Eğitiminde kullanılacak teknolojiler, Teknoloji Odaklı STEM eğitimi senaryoları geliştirilmesi, öğrencilerin grup çalışmaları ile 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve STEM okul etiketi konularına değinilecektir. 4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Eğitiminde kullanılan eğitim teknolojileri, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verilecektir. İkinci gün katılımcı öğretmenlerden okul seviyeleri aynı olacak 5-6'şarlı gruplar oluşturulacak ve öğretmenlerimize dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak STEM projeleri tasarlamaları istenecektir. Gerçek dünya problemlerine ya da günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit ettikten sonra çözüm yolu bulmak için gruplarınki öğretmenlerle birlikte ekip çalışması düzenleyeceklerdir. Her grup ayrıca STEM projeleri doğrultusunda Teknoloji Odaklı STEM Eğitimi Öğrenme Senaryoları geliştirecektir. Üçüncü gün her grup geliştirdiği STEM projesinin prototipini karton, pipet, vb. atık ve ucuz malzemeleri kullanarak yapacaktır.  Ayrıca STEM projelerini ve Teknoloji Odaklı STEM sunumlarını yapmak için PowerPoint sunularını hazırlayacaktır. STEM projelerinizin poster sunumlarını da hazırlanacaktır.  Son gün ise gruplar sırayla STEM projelerinin ve öğrenme senaryolarının sunumunu yapılacak ve prototipleri tanıtılacaktır. 

Çalıştaya, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürü Sayın Vedat Terlemez, MEB YEĞİTEK Scientix Türkiye Koordinatörü  Dr. Tunç, MEB YEĞİTEK Scientix Ekibinden  Rumeysa Demir ve  Uğur Doğan, Kastamonu STEM eğiticileri ve Scientix elçileri Mehmet Yıldız,  Zeynep Öztoprak,  Özgen şahin Bektaş,  Hayriye Başkan Doğru, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan sınıf öğretmeni, ortaokul ve lise matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, İngilizce ve Türkçe branşlarından 100 öğretmen katılım sağladı. 

Çalıştayda konuşan Gümüş, "Bizler gençlerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip, dünyayı algılayan, anlamlandıran, gelecek yüzyılı belirleyecek niteliğe kavuşması için disiplinler arası yaklaşımdan inovatif bir düşünceyle yeni bir ürün çıkartmasının anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST ve TÜBİTAK çalışmalarında olduğu gibi STEM yaklaşımıyla öğrencilerimizin etkili iletişim yönünün kuvvetlendirilmesi aynı zamanda teknolojik anlamda gerekli olan nitelikli üretimin öğrencilerimiz tarafından hayata geçirilebilmesi için çalışmalarımız çok önemli. Yapılacak 4 günlük çalıştayın neticesinde buradan alınan bilgi ve birikimin öğrencilerimize doğrudan iletileceği, öğrencilerimizin de buradan alacağı yaklaşımla kendini ifade edebilen, düşünebilen, sorgulayabilen eleştirebilen bu eleştiriler ve sorgulamalar neticesinde yeni ürünleri ortaya çıkartabilen ve bu ürünlere katma değer sağlayan bireyler olarak yetişmesi ülkemiz için çok önemli bir değerdir. Bu çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara, Bakanlığımız temsilcilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi