Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, KAAN Uygulaması kapsamında bilgilendirme ve denetlemeler gerçekleştirildi.

Kastamonu'da İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından görevlendirilen Polis Başmüfettişi Abdullah Ulu ve Polis Başmüfettişi Ahmet Öztürk, ilimizde KAAN uygulaması bilgilendirme ve denetlemesi için ziyarette bulundu.

Kamu kurumlarında bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarında da denetlemeler yapıldı.

Aynı göreve Kastamonu’da yeniden atandı! Aynı göreve Kastamonu’da yeniden atandı!

I M G 20240508 W A0028

KAAN uygulaması nedir?

Genel Kolluk – Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon  (KAAN) Uygulaması, öncelikli olarak 1 Nisan 2019 tarihinde İstanbul ilinde ve akabinde diğer illerimizde faaliyete geçirilmiştir. “Türkiye benim ülkem, Türkiye için ben de hazırım” sloganı ile KAAN uygulamasında; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergahları ile diğer uygun görülen yerlerde;

  • Amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması,
  • Özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duygularının geliştirilmesi,
  • Özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi,
  • Meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlanmıştır.
Editör: Serkan Kebecioğlu