Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yükseliş yaşadı Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yükseliş yaşadı

Bu çağrıyla, kırsal alanda faaliyet gösteren küçük aile işletmelerinin süt üretim süreçlerini modernize ederek gelirlerini arttırmaları hedefleniyor.

Kırsal bölgedeki teknolojiden uzak işletmelerin süt üretimini daha hijyenik koşullarda gerçekleştirebilmeleri ve sütün daha uzun süre saklanabilmesi için sağlanacak hibe desteği ile soğuk zincirin korunması ve pazarlama süreçlerinde verimliliğin arttırılması hedefleniyor. Başvuruları kabul edilen yatırımcılara, teknik şartnamelere uygun olarak %70 oranında hibe ödemesi yapılacak. Kalan %30'luk kısım ve KDV ödemeleri ise yatırımcılar tarafından karşılanacak.

Hibe başvuruları için "Hibe Çağrı Kılavuzu" ve "Başvuru Formu" gibi ilgili belgelere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

Hibe Çağrı Kılavuzu…

Başvuru Formu…

İdari ve Teknik Şartname…​

Editör: Serkan Kebecioğlu