Milli İrade Platformu'ndan direnişin 8'inci yılında anma mesajı Milli İrade Platformu'ndan direnişin 8'inci yılında anma mesajı

Siirt, Bursa ve Malatya Valiliği tarafından, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yayımlanan genelgede ihalelerin Kamu İhale Kanunu doğrultusunda yayımlatılması gerektiği belirtilerek, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için ihalelerin bölünmemesi uyarısında bulunuldu.

Yerel basının desteklenmesi ve ihalelerin internet ve gazetelerde yayınlanması için 3 büyükşehir Valiliği’nden yapılan uyarı Kastamonu Valiliği’nden de yapılması bekleniyor.

Bursa, Siirt ve Malatya Valileri imzasıyla yayımlanan genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümlerine göre yapıldığı hatırlatılarak, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtildi.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ihalelerle alakalı “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemez” ve “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez” şeklindeki hükümlerine yer verilen genelgede, zaruri durumlar müstesna olmak üzere mevzuat izin vermiş olsa dahi doğrudan temin yönteminin ilk tercih olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.
Genelgede aşağıdaki ifadelere yer verildi:
“Kanunun belirlediği yüzde 10’luk sınır, işin kalemler, adet ve gruplara bölmek suretiyle doğrudan temin yönteminin tercih edilmemesi, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi hususunda kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde işlemleri takip ve kontrol etmeleri, aksi takdirde kanun ve mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğuracağından, söz konusu ihale ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde ilgili mevzuatlara göre yayımlanmasının gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; gereğini önemle rica ederim.”
Kastamonu basını da aynı duyarlılığı ve uygulamayı Kastamonu Valiliği’nden bekliyor..!

Editör: Banu Türkmenoğlu