KÜ'de 'Kampüste Ramazan' heyecanı başlıyor KÜ'de 'Kampüste Ramazan' heyecanı başlıyor

Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Kurumsal Büyük Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Ömer Küçük ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Kastamonuüniverstesininbaşarılarıgözdolduruyor (3)

Konferansta konuşan ODTÜ Kurumsal Büyük Veri Yönetim Koordinatörü Kalınlı, üniversite sıralama sistemleri, Türkiye'deki üniversitelerin durumu, yeni yükseköğretim sistemi ve yükseköğretimde stratejik yönetim, yükseköğretimde performans yönetimi (kurumsal karne modeline dayalı AVESIS ve APSIS örneği), araştırma üniversitesi performans göstergeleri, yükseköğretimde veri yönetimi ve Ar-Ge yönetimi, açık arşiv ve açık bilim, Kastamonu Üniversitesi'ne yönelik değerlendirmeler, yükseköğretim kurumlarındaki başarılı uygulama örnekleri gibi konu başlıklarında bilgiler verdi.

“Bilgi katma değere dönüşmeli”
Gerçekleştirdiği sunumda günümüzde elde edilen bilgilerin çok hızlı bir şekilde yenilendiğini söyleyen Kalınlı, bilimsel bilgilerin katma değere dönüşmesi gerektiğini belirtti. Bilginin katma değere dönüşüm sürecinde hem bilgiye ulaşma hem de kurumun kaynaklarını doğru kullanılması gerektiğini ifade eden Kalınlı, bilgi odaklı tecrübelerin herkesle paylaşılabilir olması ve görünür olması gerektiğini söyledi.

Sunumunda yükseköğretim kurumlarında veri yönetiminin önemi, stratejik eylem planı ve kurumsal gelişim gibi konulara değinen Kalınlı, üniversitelerin ülkelerin kalkınmasına yapacağı katkının hayati öneme sahip olması nedeniyle yükseköğretimde kalite ve üretkenliğin iyileştirilmesinin uzun yıllardır birçok ülkenin gündem maddesi olduğunu söyledi. Bu sebeple devletin de üniversitedeki eğitimin iyileştirilmesine yönelik politikalar izlediğini belirten Kalınlı, 2024 yılında devletin araştırma üniversitelerini desteklemek amacıyla 400 milyon TL'lik destek verdiğini aktardı.

Uluslararasılaşma vurgusu
Yükseköğretim kurumlarının, beklentileri karşılamak ve yüksek performans göstermek için uluslararası önde gelen üniversiteler arasında konumlanabilmesi için veriye dayalı etkili politika ve stratejiler hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Kalınlı, Avrupa ve Amerika'daki üniversitelerin veri toplama ve işleme dayalı politikalara 1800'lü yıllarda başladığını, bunun da günümüze kadar gelen bir gelenek olduğunun altını çizdi. Kalınlı, yapılan çalışmaların görünür olması için üniversite yönetiminin akademisyenleri yönlendirmesi gerektiğini hatırlatarak, akademik personelin yıl boyunca çalışmaları hakkında üniversite yönetimine hesap verebilir bir sistemi kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Kastamonu Üniversitesinin başarıları göz dolduruyor
Dünya sıralamalarında Kastamonu Üniversitesi'nin dramatik şekilde yükseldiğine dikkat çeken Kalınlı, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olmanın önemine dikkat çekerek, Kastamonu Üniversitesi'nin potansiyelinin yüksek olduğu ve bunun için de atılması gereken adımları aktardı. Bölgesel kalkınma odaklı bir üniversite olarak devletten 20 milyon TL devlet desteği aldığını söyleyen Kalınlı, Kastamonu Üniversitesi'nin doktor öğretim üyesi başına düşen akademik çalışma ve atıflarda ortalamanın üzerinde olduğunu ve uluslararası iş birliği çerçevesinde gerçekleşecek projelerin sayısının artması, doktora eğitiminde öğrenci ve yayın sayılarının artması ile üniversitemizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseleceğini söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal ise Kastamonu Üniversitesi olarak sahip oldukları potansiyeli keşfetmeye yardımcı olduğu için  Kalınlı'ya teşekkür ederek, Kastamonu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür olması için herkese iş düştüğünü ifade etti. Rektör Topal, arıca çalışmaların görünür olması için izlenecek politikalarda hızlı bir şekilde yapılanmaya gidileceğini söyledi.

Kastamonuüniverstesininbaşarılarıgözdolduruyor (1)

Konferans, Rektör Topal tarafından  Kalınlı'ya teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA