Kastamonu Üniversitesi'nde 6 program daha faaliyete geçecek Kastamonu Üniversitesi'nde 6 program daha faaliyete geçecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Emrah İpek’in yürütücüsü olduğu ‘Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptozisle İlgili Yolakların Etlik Piliçlerde Okratoksikozis Patogenezindeki Rolünün Araştırılması’ başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

kastamonuüniversitesindenortaklaşaproje

Kastamonu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek projede, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Recai Tunca ve Dr. Öğr. Üyesi Erkmen Tuğrul Epikmen ile Biyokimya Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sevri Ekren Aşıcı araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje kapsamında, insan ve kanatlı sağlığı için önemli sağlık problemlerinden biri olan okratoksikozisin gelişiminde rol alan hücresel mekanizmalar araştırılacak ve elde edilen veriler okratoksikozisin patogenezisinin anlaşılmasına katkı sağlayarak bu toksikasyonun ortadan kaldırılmasına yönelik yeni yöntemlerin ortaya konulmasına yardımcı olacak. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Patoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde yürütülecek ilk 1001 projesi olması nedeniyle de önem taşıyor.

Editör: Ercan Çatal