İŞKUR'dan Tosya'da “İş Arama Becerileri” eğitim paneli İŞKUR'dan Tosya'da “İş Arama Becerileri” eğitim paneli

Yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yapmış olduğu KOBİ Forward markalı mentör yetiştirme programının ikinci aşama eğitimlerine başlandı.

Kastamonuüniversitesindementörlükeğitimidevamediyor (1)

Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisas alanlarından bir tanesi olan orman ürünleri sektörüne hizmet edecek mentörler yetiştirmeyi hedefleyen programın ikinci aşamasında, ilk aşama teorik eğitimleri başarıyla tamamlayan 37 akademisyen (Kastamonu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi) yer alıyor.

Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşama Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen projede Kastamonu Üniversitesi TTO, Sinop Üniversitesi TTO ve Çankırı Karatekin Üniversitesi TTO paydaş olarak yer alıyor. Mentör yetiştirme programının ikinci aşamasında akademisyenler vaka çalışmaları gerçekleştirilecek.

24 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlayan ve üç hafta sürecek vaka çalışmaları sonrasında mentör adayları TR 82 Bölgesinde (Kastamonu, Sinop, Çankırı) faaliyet gösteren firmalar ile eşleştirilerek bölgesel kalkınmanın başat unsuru olan KOBİ'lere mentörlük hizmeti sunacaklar. Süreç sonunda mentörlük uygulamalarını başarı ile tamamlayan mentör adayları KOBİ mentör sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Editör: Ercan Çatal