Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans sonuçlarını açıkladı. Yüksek Lisans başvurularını yapan adayların sonuç durumlarını öğrenmek için Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sitesine girmeleri gerekmektedir. Link en altta paylaşılmıştır.

Kastamonu Üniversitesi Yüksek Lisans Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt Başvuru Formu(Kastamonu Üniversitesi web sitesi üzerinden erişebilirsiniz)

Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da diplomanın alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı sureti.(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

Transkript noter onaylı sureti ya da transkriptin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya e-devletten alınacak Nüfus Kayıt Örneği,

Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı son üç ayda alınmış olmalıdır.)

Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı son üç ayda alınmış olmalıdır) ve askerlik erteleme dilekçesi (Kastamonu Üniversitesi Web Sitesi üzerinden dilekçeye erişebilirsiniz)

4 adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. Açıklamada T.C. No, program ismi ve ad-soyad yazılmalıdır. (Kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen adayın yatırdığı ücret iade edilecektir) (Öğrenim ücreti 10.000 TL'dir. İki eşit taksitte alınır. İlk taksit olan 5.000 TL kayıt esnasında ödenir.)

Yedek kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin listesi 15.08.2023 günü mesai bitiminden sonra Enstitümüz internet sayfasında ilan edilecektir.

Adayların kesin kayıt işlemleri şahsen, noter vekâleti veya kargo yoluyla yapılacaktır. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Yüksek Lisans Nedir?

Yüksek lisans, lisans eğitiminin ardından gelen ve daha ileri düzeyde uzmanlık kazanmayı amaçlayan bir akademik derecedir. Yüksek lisans programları genellikle lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından, yani lisans derecesi elde edildikten sonra tercih edilir. Bu tür programlar, öğrencilere daha derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmak, belirli bir alanda uzmanlaşmak veya akademik ve profesyonel kariyerlerini ilerletmek için fırsatlar sunar.

Yüksek lisans programları çeşitli disiplinlerde ve konularda sunulabilir. Örneğin, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler, işletme, hukuk, sağlık bilimleri, eğitim ve sanat gibi birçok alanda yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Yüksek lisans programları genellikle 1 ila 2 yıl arasında sürebilir. Programın süresi ve gereksinimleri ülkeye, üniversiteye ve alana göre değişebilir. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli programlarda öğrenciler, belirli bir konuda bağımsız bir araştırma projesi olan tez hazırlarlar. Tezsiz programlar ise daha çok ders çalışmalarına dayalıdır.

Yüksek lisans derecesi, öğrencilere daha derinlemesine öğrenme ve araştırma fırsatları sunarken aynı zamanda kariyer olanaklarını genişletme ve ileri düzeyde uzmanlık kazanma imkanı sağlar.

Kastamonu Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları ve diğer gerekli bilgiler için aşağıdaki linke tıklayınız

https://sbe.kastamonu.edu.tr/index.php/component/content/article/2023-2024-guez-yariyili-ii-oegretim-tezsiz-ve-uzaktan-oegretim-tezsiz-yueksek-lisans-sonuclari-ve-kayitlari-hakkinda-09-08-2023?catid=12&Itemid=101