Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yer alan bu yüksekokul, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde eğitim hizmeti sunmaktadır.  Amacı, bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilere mesleklerinde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Tosya Meslek Yüksekokulu, çeşitli programlarla eğitim ve öğretim vererek öğrencileri meslek hayatına hazırlamayı hedefler. Bu programlar arasında Elektrik, Mekatronik, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Adalet ve Dış Ticaret gibi farklı alanlarda eğitim imkanları sunulmaktadır.

Okul, öğrencilere mesleklerinde bilimsel yöntemlerle çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneği kazandırmak için çeşitli uygulamalı dersler ve atölye çalışmaları düzenler. Aynı zamanda, öğrencilerin iş hayatına daha kolay adapte olabilmeleri için staj imkanları da sağlar.

Tosya Meslek Yüksekokulu, bölgeye nitelikli eleman yetiştirerek sanayi ve teknolojiye katkıda bulunmayı amaçlar. Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen etkinlikler ve sosyal faaliyetler de düzenlenir.

Tosya'nın zengin doğal güzellikleri ve kültürel mirası içinde yer alan Tosya Meslek Yüksekokulu, öğrencilere sağladığı eğitim ve sosyal olanaklarla nitelikli bir öğrenim deneyimi sunar. Böylece mezun olan öğrenciler, iş dünyasında başarılı kariyerlere adım atarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya ve ülkenin kalkınmasına destek olmaya hazır hale gelirler.

Yüksekokul, kaliteli eğitim kadrosu ve modern eğitim materyalleri ile öğrencilerine çağdaş eğitim olanakları sunar. Ayrıca, öğrencilerin donanımlı ve bilgi birikimine sahip olarak mezun olabilmeleri için staj ve iş birliği olanakları da sağlar.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Bölümleri

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu’nda 14 bölüm ve bu 14 bölüme bağlı 17 program bulunmaktadır. Bu bölüm ve programlar şöyle sıralanmaktadır.

Elektrik ve Enerji – Elektrik

Elektrik ve Enerji – Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Elektronik ve Otomasyon – Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojileri – Bilgisayar Programcılığı

Sağlık Bakım Hizmetleri – Evde Hasta Bakımı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler – Diyaliz

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler – Anestezi

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri – Mobilya ve Dekorasyon

Muhasebe ve Vergi – Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dış Ticaret ve Pazarlama - Dış Ticaret

Finans Bankacılık ve Sigortacılık - Bankacılık ve Sigortacılık

Tasarım - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Terapi ve Rehabilitasyon – Fizyoterapi

Yönetim ve Organizasyon - Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik - İş Sağlığı ve Güvenliği

Grafik Tasarım -