Kastamonu Üniversitesi’nin projesi TÜBİTAK 1002- A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayan Çeven’in yürütücülüğünü yapacağı “İlkokul Eğitimi Gören Çocukların Kokusal Peyzaj Algılarının Değerlendirmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002- A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayan Çeven’in yürütücü olduğu projede, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nur Belkayalı ve İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Melike Cömert araştırmacı olarak yer alıyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ilkokul eğitimi çerçevesinde peyzajın tüm algısal boyutuyla değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi bağlamında, kokusal peyzaj kavramının çocuk algısında ne derece yer edindiği araştırılacak.