2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye'nin hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükselmesine rağmen, Kastamonu temiz havasıyla ön plana çıkıyor.

Iğdır ve Osmaniye Türkiye'nin en kirli kentleri olarak belirlendi. Rapora göre dünya genelinde sadece 7 ülkenin temiz hava soluduğu ortaya kondu. Türkiye'de ise sadece bir istasyonun temiz hava sunduğu raporda vurgulandı. Hava kirliliği, sağlık sorunlarına ve erken ölümlere neden olan en büyük çevresel tehdit olarak kabul ediliyor.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yıllık olarak yayımlanan rapora göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükselirken, Iğdır ve Osmaniye Türkiye'deki en kirli kentler olarak belirlendi.

Kastamonu'da 3 Mart Devrim Yasaları anlatıldı Kastamonu'da 3 Mart Devrim Yasaları anlatıldı

Rapor, dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği ve Türkiye'nin bu kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor.

Rapora göre, Türkiye'nin hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olan doğalgaz kullanımının bile sorunu çözemediği ifade ediliyor. Özellikle Iğdır'ın uzun yıllardır kömür ve odun gibi katı yakıtlarla ısınmasına rağmen doğalgaz kullanımına geçmesine rağmen, hava kirliliği sorununun devam ettiği belirtiliyor.

AĞLI'DA TEMİZ HAVA SOLUNUYOR
Kastamonu ise raporda Ağlı ilçesi ile öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.
Raporda belirtilen diğer temiz hava solunan bölgeler arasında ise İstanbul'daki Arıköy, Eskişehir'deki Odunpazarı, ve Ankara'daki Etmesgut gibi yerler yer alıyor. Türkiye'de toplam 214 istasyonun değerlerini yayımlayan rapora göre havası en temiz diğer noktalar sırasıyla İstanbul'daki Arıköy (5,6), Kastamonu'daki Ağlı (5,8), Eskişehir'deki Odunpazarı (7,8), Çankırı (8,1), Eskişehir'deki Hasanbey (8,7), Kırşehir (9) ve Ankara'daki Etmesgut (9,3) olarak ölçüldü.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri de raporda vurgulanıyor. PM2.5 hava kirliliğine maruz kalmanın solunum yolu hastalıkları, kanser, felç ve akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca, yüksek düzeyde ince parçacık maruziyetinin çocuklarda bilişsel gelişimi bozabileceği ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade ediliyor.

Editör: Serkan Kebecioğlu