Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr Çağdaş Derdiyok, Toplum Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı:
"24/06/2024 Tarihinde, İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Çağdaş DERDİYOK ve beraberinde; Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan KEPİÇOĞLU ile birlikte İl Merkezimizde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezine ziyarette bulundular.

Ziyarette Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde görev yapan sağlık personellerimizle görüşen Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş DERDİYOK, TRSM Sunulan hizmetler, TRSM faaliyetleri, terapiler, etkinlikler ile uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sonrasında Merkezimizde tedavileri devam eden bireylerimizle görüşüp sohbet ederek istişarelerde, inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

TOPLUM Ruh Sağlığı Merkezleri;

Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar, iki uçlu duygu durum bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması için Sağlık Bakanlığımıza ait hastanelere bağlı olarak faaliyet gösteren merkezler Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak adlandırılır.

TRSM’de görevli her sağlık meslek çalışanının kendi mesleki görevleri dışında kayıtlı hastalara yönelik danışmanlık görevi mevcuttur. Hasta ve hasta yakınları tedavi süreçleri, öz bakım ve diğer günlük yaşamsal aktivitelere uyumları, sosyal yaşama ve iş yaşamına olan uyumları vb. konular ile ilgili danışmanlık alabilmektedir. Danışmanlar bu yönü ile rehberlik rolü üstlenmektedir.

Ağır ruhsal bozukluk tanısı almış birey ve yakınlarına hastalık, nedenleri, semptomları, hastalığın seyri ve tedavileri hakkında bilgi verilir.

Hastanın hastalığı ve kendisini tanıması, hastalığı ile ilgili iç görü kazanması, hastalığa bağlı oluşan yeti yıkımlarını onarması, iletişim becerilerini geliştirmesi amacı ile grup çalışmaları düzenlenir. Eğitim grupları, sosyal beceri grubu (RUTBE programı), etkileşim grubu gibi grup çalışmaları yapılmaktadır.

Belirlenen rehabilitasyon hedefleri dikkate alınarak kişinin ihtiyacına yönelik anlamlı ve amaçlı aktiviteler TRSM’de görevli ergoterapist tarafından planlanır. İş ve uğraşı terapilerine ait faaliyetler ergoterapist planlaması ile onun gözetimi doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmenler eşliğinde yürütülür. İş ve uğraşı terapilerindeki temel amaç hastanın hastalığa bağlı yeti yıkımını onarmaktır. (Ellerdeki titreme, reaksiyon zamanında gecikme, el göz koordinasyonunun zayıflaması, dikkat, hafıza gibi bilişsel becerilerdeki gerileme, verilen yönergeleri takip edebilme ve yürütücü işlevlerdeki zayıflama).İş ve uğraşı terapileri kapsamında haftada beş gün el sanatları, spor ve sağlıklı yaşam, müzik ve ritim çalışmaları gibi hastaların ihtiyaçlarına uygun dersler yapılmaktadır.

Temelde danışanlarımızı bulunduğu sosyal ortam içerisinde değerlendirmek, yaşam koşullarının hastalığın seyrine olan etkisini anlamak ve işlevsellik düzeyini tespit etmek için gerçekleştirilir. Yatağa bağımlılık, gibi sebeplerle de ev ziyareti düzenlenebilir. Ev ziyaretlerinde tedavi uyumunu ve işbirliğini artırmak da bir hedeftir.

Hastaların toplumsal yaşama katılma ve sürdürme konularında yaşadıkları yeti yıkımını onarmak ve sosyal işlevselliklerini artırmak için yürütülen her türlü sosyo-kültürel faaliyettir. Bu çalışmalar merkezimizde yürütülen günlük faaliyetler içerisinde sürekli desteklenirken zaman zaman merkezimiz dışında bulunan sosyal ortamlarda da gerçekleştirilmektedir.

Kastamonu genelinde, geçmişte yapılan koordinasyon toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda damgalamayı önleyici faaliyetler kapsamında Kastamonu il merkezi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda, İş-Kur Müdürlüğü bünyesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarına, Polis MYO öğrencilerine, Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerine olmak üzere 3000’ i aşkın kişiye eğitim verilmiştir.

Ayrıca farkındalık yaratmak amacı ile Kastamonu Belediyesi otobüs duraklarına afişlerimiz asılmıştır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde;

Amaç kronik ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların yaşadıkları ortamda takip ve tedavilerinin yapılmasıdır. Bu sayede hastaların toplumun dışına atılmadan ve dışlanmadan toplumla birlikte yaşamaları hedeflenir, bu kapsamda merkezimizde

-Bireysel Danışmanlık

-Hastaların uygun tanı ve tedavi ile ilaç kullanımlarının düzenli takibi

-Uzmanlar tarafından hastalara bireysel terapi ve grup terapisi verilmesi

Kastamonulu Doçent’ten kanser tedavisinde büyük adım Kastamonulu Doçent’ten kanser tedavisinde büyük adım

-Psikoeğitim takibiyle hasta ve ailesinin hastalık hakkında bilinçlendirilmesi

-Gezici ekibin hastayı evinde ziyaret etmesi

-Damgalama Karşıtı Çalışmalar

-Hastaların bireysel ihtiyaçları belirlenerek, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik sosyal beceri eğitimi verilmesi

-Poliklinik hizmeti

-Rehberlik hizmeti

-İş ve Uğraşı terapileri (el sanatları, kilim dokuma)

-Kurumlar arası iş birliği

-Sosyal içerikli etkinlikler

-Resim kursu

-Spor etkinlikleri vb faaliyetler yapılarak, bireyin bulunduğu toplumdan uzaklaşmadan toplumla birlikte yaşamlarını sürdürmeleri hedeflenmektedir."

Editör: Mehmet Salman