Kastamonu MEB

Kastamonu MEB, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden birisidir. Kastamonu MEB, il genelinde tüm eğitim kademelerini (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim ve yükseköğretim) düzenleyen ve denetleyen bir kurumdur.
Kastamonu MEB, öğrencilerin eğitim hakkını güvence altına almak, eğitim kalitesini artırmak, çağdaş eğitim yöntemleri ve müfredatlar geliştirmek, öğretmenlerin eğitimini sağlamak, okul altyapısını iyileştirmek ve eğitim politikalarını belirlemek gibi önemli görevleri yerine getirir.
Kastamonu MEB, Kastamonu ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsil ettiği eğitim kurumlarını ve eğitim faaliyetlerini kapsar. Kastamonu'da, okul öncesi eğitimden üniversite düzeyine kadar çeşitli eğitim kurumları bulunmaktadır ve bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetimi ve denetimi altında faaliyet gösterir. İl genelindeki ehliyet kursları da Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde faaliyet gösterir. Kastamonu MEB ehliyet kurslarını da denetlemektedir. 


Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Kimdir?
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'dür.
Cengiz Bahçacıoğlu, 1961 yılında Kastamonu’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Kastamonu’da gören Cengiz Bahçacıoğlu Kastamonu Eğitim Fakültesi Meslek Yüksekokulundan sınıf öğretmeni olarak mezun olmuştur. Eskişehir Andaolu Üniversitesi İktisat fakültesinde ise lisans eğitimini tamamlamıştır. Meslek hayatını 1983 yılında Hatay’da sınıf öğretmeni olarak başlamıştır. Yıllar boyu sınıf öğretmeni, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştır. Cengiz Bahçacıoğlu 2010 yılında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 2 Mart 2015 tarihinden beri Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Kastamonu MEB iletişim
Kastamonu MEB iletişim adresi aşağıdaki gibidir.
Santral 
0366 290 37 00 
0366 290 38 00
Özel Kalem 
0366 290 37 02
0366 290 37 03
Kastamonu MEB Adresi
Kastamonu MEB, Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi No:12/1 Kastamonu Merkez’de yer almaktadır.