Kastamonu Adliyesi’nde İflas Masası, olağanüstü üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Reis Gıda ‘Toprağa ve Suya’ dikkat çekiyor Reis Gıda ‘Toprağa ve Suya’ dikkat çekiyor

İflas Masası heyetinden 22.Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, İstiklal Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada: “Ticaret Mahkemesi sıfatı ile Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/563 E., 2015/447 K. sayılı kararı ile Uğurlu Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin iflâsına karar verilmiş ve tasfiye işlemleri Kastamonu İcra Müdürlüğü’nün 2018/1 iflâs sayılı dosyasından yürümektedir. İkinci alacaklılar toplantısının icra edilme tarihi olan 31 Ağustos 2016 tarihinden sonra, her ne kadar mevzuatta yer almasa da, İflâs İdare Kurulu tarafından gelişen olağanüstü şartlar muvacehesinde “üçüncü alacaklılar toplantısı” adı altında yapılması kararlaştırılan ve olağanüstü toplantı olarak değerlendirilen 31 Ekim 2023 tarihli toplantının Kastamonu Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verilmiş olmakla toplantının gündemi hakkında alacaklılara bilgi verildi. İflâs Müdürü tarafından hazırlanan rapor alacaklılara okundu. Rapora karşı bir diyeceklerinin bulunmadığının bildirilmesi üzerine raporda yazılı hususlar alacaklıların oylarına sunulmuş ve oyçokluğu ile karar alınmıştır. Toplantıda tasarrufun iptali davası açılmasına, özel hastane ruhsatı satışından elde edilen paranın ihalenin kesinlemesini müteakip alacaklılara dağıtılmasına karar verilmiştir” dedi. (HABER MERKEZİ)