Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 2380 Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay temin ediliyor. 29 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvuruların son günü 14 Ocak olarak belirlendi. Başvuru ile ilgili tüm detaylar işte şu şekilde…

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzları, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.sg.gov.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 14 Ocak 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'de ilan edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2024 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2024 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Tosya Yolu gündem oldu Tosya Yolu gündem oldu

Başvuru klavuzuna, aşağıda bulunan Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Editör: Ercan Çatal