Jandarma Genel Komutanlığı 323 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 5 Temmuz İle 25 Temmuz arasında yapılacak. Alımı yapılacak olan astsubay adayları iki yıl boyunca Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim göreceklerdir.

Jandarma 323 Astsubay Alımı Yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na ( JAMYO) öğrenci alımlarına başladı. Ankara’da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesinde yer alan  JAMYO, 283 erkek ve 40 kadın öğrenci kabul edecektir.

Başvuru Şartları ve Süreci

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024)

itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,

yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

m. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama

bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıp lak ayakla ölçülür.)] 19 yaş altı adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 162, üst sınırı 190 santimetredir.

Kadınlarda ise boy alt sınırı 149, üst sınırı 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 164, üst sınırı 210 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 153, üst sınırı 200 santimetredir .)

Köy yangınlarının bitmediği Kastamonu’da önemli proje! Köy yangınlarının bitmediği Kastamonu’da önemli proje!

n. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini

taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

o. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

Sınav Aşamaları

Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesinde (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaklardır. Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere belirlenen standartlara uygun parkurda gerçekleştirilecektir.

Sağlık ve Güvenlik Soruşturması

Sınavlarda başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden sağlık raporu alacaklardır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olan adaylar kayıt yaptırabilecektir. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, tüm duyurular PTS üzerinden yapılacaktır.

Kayıt ve İntibak Eğitimi

Geçici kayıtları yapılan adaylar, intibak eğitimine tabi tutulacaklardır. İntibak eğitiminin herhangi bir aşamasında kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen adaylar bir daha  JAMYO giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. İntibak eğitimi döneminde başarılı olan adayların asil ve yedek listeleri, internet üzerinden duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri

Başvuru süreci ve sınavlarla ilgili tüm bilgilendirmeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi internet siteleri üzerinden yapılacaktır. Daha fazla bilgi ve başvuru için adaylar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresini ziyaret edebilirler.

Editör: Banu Türkmenoğlu