12 Mart 1921'de gerçekleşen bu önemli oylama, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak tarihe geçti. 1920 yılı sonlarında askerlerimizi milli heyecanla coşturacak bir milli marş yazılması için yarışma açılmıştı.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ricası ve Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay'ın iknası sonucu Mehmet Akif Ersoy, marşı yazmaya karar verir. Mehmet Akif, herkesin sabırsızlıkla beklediği şiiri 10 gün içinde tamamlar. İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921'de Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlanır.

1 Mart 1921'de tarihi günlerinden birini yaşayan Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanır. Genel Kurul'daki görüşmelerde İstiklal Marşı şiiri, elemeleri geçen son 6 şiirle Meclis'in seçimine sunulur. İstiklal Marşı, ilk kez dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsünden okunur ve "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesi milletvekillerinden yoğun alkış alır.

3 üniversiteye akademik personel alınacak 3 üniversiteye akademik personel alınacak

'ARTIK O MİLLETİNDİR'
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Meclis'te marşı en ön sırada ve ayakta alkışlayarak dinlemiş ve marşın kabulünden sonra "Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. Efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz" der. O sırada borçlu olduğu söylenen ve sırtında giyecek paltosu olmayan Mehmet Akif, yarışma ödülü olarak verilen 500 lirayı kimsesiz kadın ve çocuklara iş, sanat öğretme ve fakirlikle mücadele amacındaki "Dârülmesaî" adlı kuruma bağışlayarak yazdığı marş için "O artık o milletindir. Benimle alakası kesilmiştir" demişti.

Editör: Banu Türkmenoğlu