Toplumu dini konularda aydınlatmada en önemli vasıtalarından biri olan hutbelerin muhatap kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 15-18 Ocak tarihleri arasında İl Müftülüğü Toplantı Salonunda İl Müftüsü Vekili Selim Demir ve İl Vaizi Bahadır Aydın tarafından İl merkezinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyım hocalarına yönelik olarak 'Etkili Hutbe Sunumu Semineri' gerçekleştirildi.

Ilmüftülüğündenetkilihutbesunumuiçinseminer1

Seminere katılan personellere "İrşat Yöntemi Olarak Hutbe ve Hatiplik, Hutbe Adabı, Hatibin Temel Nitelikleri, Ses ve Nefes Kullanımı, Türkçeyi Kullanma ve Güzel Konuşma Becerisi, Hutbe Sunumunda Yapılan Yaygın Hatalar ve Hutbe ile İlgili Fıkhi Konular” başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Ilmüftülüğündenetkilihutbesunumuiçinseminer2

DSİ'nin Kastamonu'da personel alımında son gün! DSİ'nin Kastamonu'da personel alımında son gün!

İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım ünvanında olan hocalara yapılacak olan planlamaya göre bu seminerlere katılım sağlayacak olup ilk grupta yer alan 12 personel semineri başarı ile tamamladı.

Editör: Ercan Çatal