Kastamonu Üniversitesi’nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı “Hoca Ahmet Yesevi’den Şeyh Şaban-ı Veliye Türk Dünyası” isimli konferans gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen Hoca Ahmet Yesevi’den Şeyh Şaban-ı Veliye Türk Dünyası isimli konferans Merkez tüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda düzenlendi.

Yapılan etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve akademik, idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. 

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kürsüye çıktı. Prof. Dr. Yıldız, Orta Asya’da Türk İslam medeniyetinde Hoca Ahmet Yesevi’nin önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. İki devlet bir millet düsturu ile Azerbaycan ve Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler ile yakın ilişkide olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yıldız, Türklerin yönünü batıya çevirdikten sonra özünden uzaklaştığını söyledi. Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü‘nün Türklük bilincine yönelik çalışmalarına değinen Prof. Dr. Yıldız,  Ahmet Yesevi’nin Türk İslam çalışmalarında önemli olduğuna ifade etti.

Demirel:"Osmanlı’da  okuma  kültürü yok" Demirel:"Osmanlı’da okuma kültürü yok"

“ERENLER, ANADOLU’DA İSLAM’IN YAYILMASINA ÖNEMLİ KATKI SUNDU”

Prof. Dr. Musa Yıldız, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen erenlerin Anadolu kültürüne, Anadolu’da İslam’ın yayılmasına önemli katkı sunduğunu hatırlatarak gerek ahilik yapılanmasının gerekse devletin adalet anlayışına yönelik öğretilerin günümüze kadar geldiğini vurguladı.

Konuşmasında insan yetiştirip ilmi aktarmanın öneminde dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, 99 bin öğrenci yetiştiren Ahmet Yesevi’nin zaman yönetimi anlayışını katılımcılara aktardı. Günümüzdeki insanların zamanını hoyratça kullandığını söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, zaman yönetiminde Ahmet Yesevî’nin vaktini üçe ayırdığını ifade ederek Hoca Ahmet Yesevi’nin üçte birlik kısmında ibadet ve zikirle meşgul olduğunu, zamanın ikinci kısmını talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimleri öğretirken üçüncü kısmında ise, alın teri ile geçimini sağlamak üzere tahta kaşık ve kepçe yaparak bunları sattığını ifade etti. Hoca Ahmet Yesevi’nin 99 bin öğrenci yetiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, bu başarının ilimle zamanı iyi kullanmakla ve Allah aşkı ile gerçekleştiğine dikkat çekti. Konferansta Türk İslam dünyasında önemli yeri olan Hoca Ahmet Yesevi ve Şeyh Şaban-ı Veli’nin İslam ilminin ve irfanın yayılmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldız, Orta Asya’da temelleri atılan anlayışın Anadolu’ya yayılmasında iki düşünürün çok emek verdiğinin altını çizdi.

Program Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız’a hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (Kastamonu İstiklal Gazetesi)

WhatsApp Görsel 2023-10-31 saat 10.53.16_9ab49cd7WhatsApp Görsel 2023-10-31 saat 10.53.16_a8cdd30d