Sağlık Bakanlığınca yapılan son Doktor atamalarında, en yaşlı nüfusa sahip ikinci il olan Kastamonu’ya Geriatri Uzmanı atandı.

Geriatri Polikliniği’nin ilk hastası 107 yaşındaki Fatma Keskin oldu. Sağlıklı bir yaşam süren Fatma Kaynak, kendi işini kendisinin yaptığını, unutkanlığının olmamasını örnek verdi.

Kastamonu'da 2 Aralık 2023 bugün Nöbetçi Eczane hangisi? Kastamonu'da 2 Aralık 2023 bugün Nöbetçi Eczane hangisi?

Geriatri Uzmanı Dr. Sultan Keskin Demircan, geriatrinin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Geriatri bölümü diğer adıyla yaşlı sağlığı uzmanı 65 yaş üstü hastaların dahili problemlerinin (diyabet, tansiyon, tiroid bozuklukları, kolesterol metabolizması bozuklukları) yanı sıra unutkanlık (demans veya subjektif bellek yakınmaları), uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete, idrar kaçırma, düşme, güçsüzlük, kas erimesi, besin alımında azalma, kilo kaybı, kemik erimesi, polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) gibi yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilecek hastalıklara bakmaktadır. İç hastalıkları bölümünün yan dalı olan geriatri bölümü, hastaları geriatrik sendromlar açısından bir bütün olarak değerlendirir, gerontolog ile işbirliği içerisinde uygulanabilecek medikal, sosyal ve fiziksel adımlar atmasına yardımcı olur.” 

YAŞLILIK BİR HASTALIK DEĞİLDİR

“Yaşlılık yaşamanın bir döngüsüdür. Yaşlanma ile oluşabilecek unutkanlıklar yada diğer semptomları yaşlanmaya bağlayarak geçiştirmek bazı hastalıkların erken tanısını geciktirmektedir. Bazen de kullanılan ilaçların yan etkisinin giderilmesi için kullanılacak başka bir ilaç, ilaç kaskadına sebep olmaktadır. Fazladan veya gereksiz kullanılan ilaçların kesilmesi bir çok şikayeti giderebilmektedir. Beslenmenin azalması kas kaybına, hastanede yatış süresinde uzamaya, enfeksiyonda artışa, hastalıkların kötü seyir izlemesine sebep olmaktadır. Bu sürede diyetisyen işbirliği içinde destek beslenme ürünlerinin başlanması hastaları malnutrisyondan koruyabilmektedir. Geriatri hekimi bu noktada ayrıntılı geriatrik değerlendirme yaparak erken teşhis ve tedavi yapmaktadır. Geriatri hekimi, 4 yıl dahiliye uzmanlığı sonrasında 3 yıl geriatri yan dal uzmanlığı eğitimi almış kişidir. Türkiye’de sayısı oldukça az olan geriatri hekimi yaşlı nüfusun yoğun olduğu merkezlerde görev almaktadır. Yaşlanmanın getirmiş olduğu semptom, kronik hastalık ve rutin takiplerini, ayrıntılı geriatrik değerlendirme eşliğinde yürütmektedir. Kastamonu yaşlı nüfusu 107 yaşındaki Fatma Kaynak annemizin zindeliği bize, ilde bize gelen yaşlı nüfusun, havasından suyundan beslenmelerinden dolayı sağlıklı yaş aldığını gösteriyor. 107 yaşındaki Fatma Kaynak annemiz, yaşam boyu, karnını doyurduktan sonra, mideye başka atıştırmalar hiç yapmamış olduğunu bilgi olarak vererek tüm yaşlılarımıza sağlıklı yaş almalarını gönülden diliyoruz.”

(Turgut Yılmaz)