Düzenleme ile yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilecek.

Güncel Altın Fiyatları: 17 Temmuz 2024 Güncel Altın Fiyatları: 17 Temmuz 2024

Düzenlemenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

Araçlara yapılacak ikmalin, kanunda tanımlanmış yerler haricinde, akaryakıt istasyonunda yapılması mecburi tutulmuştur. Mevcut metinde “fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri” ifadesine yer verilerek bu istisnanın kapsamının oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda aslında akaryakıt istasyonundan yakıt almaya uygun kamyon, otobüs, minibüs gibi birçok taşıta yönelik olarak meskûn mahallerde veya kamyon ve otobüs garajlarında yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan akaryakıtın depolandığı görülmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA SATILDIĞINA YÖNELİK TESPİTLER BULUNMAKTADIR

Bu durumun kamunun can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlar oluşturma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca bu tür otobüs ve tır garajlarında kendi kullanımı için alınan akaryakıtın lisans alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin üçüncü taraflara satıldığına yönelik tespitler bulunmaktadır. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu doğrultuda maddede yapılan değişiklikle; maddenin amacına uygun olarak sadece trafiğe çıkması zahmetli veya sınırlandırılmış olan iş makineleri, yüksek istiap haddine sahip kamyon ve benzeri, fabrika, şantiye ve ocaklarda çalışan araçlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına istasyon dışı ikmal hakkı verilmesi yönünde bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu fıkraya eklenen hüküm ile istasyon dışında gerçekleştirilen teslimlerde, akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu düzenleme muhtemel mali usulsüzlüklerin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: ekonomim