Eğitim Bir-Sen tarafından Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Meslek Kanunu bu defa beklentileri karşılasın" konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM gündemine gelmesini istediklerini söyleyen Sancaktaroğlu, “Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda da kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan yanlış iliklenmiş; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları, eğitim öğretimin içerisinde bilfiil bulunan ve çoğunlukla da öğretmenlik unvanını kazanılmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürleri ile dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar, fiilen öğretmenlik yapmadıkları ve genel idare hizmetleri sınıfına dahil olmaları gibi gerekçelerle kariyer basamakları sınavına girmelerine dahi imkan tanınmamıştır” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Egitim Bir Sen (3)

“AYRIMCI VE DIŞLAYICI BAKIŞ AÇISININ DEVAM ETTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI GÖRMEKTEYİZ”

Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’nin kısmî iptal kararı sonrası, Bakanlığın girişimiyle yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı hazırlandığını, Cumhurbaşkanlığında son şekli verilen tasarının TBMM’ne sevk edileceğini biliyoruz.  Ancak taslağın görüşüldüğü süreçte, çeşitli bahanelerle eğitim çalışanları arasında ayrımcı ve dışlayıcı bakış açısının devam ettirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Şube müdürü veya üstü kadrolarda bulunan personelin büyük bir çoğunluğunun diğer bakanlıklardan farklı olarak öğretmen kökenli olduğu, öğretmenlik ünvanlının bu kişiler yönünden kazanılmış bir hak, hak edilmiş bir unvan, yetkinliğe sahip bir meslekî tecrübe olduğu unutulmamalıdır. Yine söz konusu kadrolarda bulunanların eğitim-öğretim kamu hizmetinin niteliği gereği eğitim ve öğretimden ayrıştırılması mümkün bulunmayan eğitim yönetimi ve denetimi faaliyetlerini icra ettikleri, bulundukları kurumların sadece bir idarî faaliyet yürütülen yerler değil eğitim kurumlarını tamamlayan yapılar oldukları, kısaca bizatihi eğitim-öğretimin içinde bulundukları göz ardı edilmektedir.”

“ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında eğitimciyi ayrıştırmayan bütünleştiren, farklılaştırmayan eşitleyen, engellemeyen destekleyen; eğitimi ve eğitimciyi bütüncül, eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir bakışla ele alan bir meslek kanunu içeriğinin oluşmasının mümkün ve elzem olduğuna inanıyoruz. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz. Siyasi iradeyi ve TBMM’yi meslek kanununda beklentileri karşılayan, millî eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz.”

Kastamonu Egitim Bir Sen (5)

EĞİTİM BİR-SEN’İN TALEPLERİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir.

Ek ders ücreti artırılmalıdır.

Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir.

Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.

Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır.

Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır.

Kastamonu Emniyeti bayram tatili dönüş trafiği için uyardı! Kastamonu Emniyeti bayram tatili dönüş trafiği için uyardı!

İptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesine çözüm üretilmelidir

Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir.

(Ozan Furkan ATLAMAZ)

Muhabir: Ozan Furkan ATLAMAZ