İl Sağlık Müdürlüğünde planlama toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünde planlama toplantısı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk Geriatri Uzmanı olan Dr. Sultan Keskin Demircan Geriatri Uzmanlığı ve Geriatri Polikliniğinde verilecek hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Geriatri Uzmanı diğer adıyla yaşlı sağlığı uzmanı 65 yaş üstü hastaların dâhili problemlerinin (diyabet, tansiyon, tiroid bozuklukları, kolesterol metabolizması bozuklukları)  yanı sıra unutkanlık (demans veya subjektif bellek yakınmaları), uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete, idrar kaçırma, düşme, güçsüzlük, kas erimesi,  besin alımında azalma, kilo kaybı, kemik erimesi, polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) gibi yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilecek hastalıklara bakmaktadır.

İç hastalıkları bölümünün yan dalı olan geriatri bölümü, hastaları geriatrik sendromlar açısından bir bütün olarak değerlendirir, gerontolog ile işbirliği içerisinde uygulanabilecek medikal, sosyal ve fiziksel adımlar atmasına yardımcı olur.  

Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşamanın bir döngüsüdür. Yaşlanma ile oluşabilecek unutkanlıklar ya da diğer semptomları yaşlanmaya bağlayarak geçiştirmek bazı hastalıkların erken tanısını geciktirmektedir. Bazen de kullanılan ilaçların yan etkisinin giderilmesi için kullanılacak başka bir ilaç, ilaç kaskadına sebep olmaktadır. Fazladan veya gereksiz kullanılan ilaçların kesilmesi bir çok şikâyeti giderebilmektedir.  Beslenmenin azalması kas kaybına, hastanede yatış süresinde uzamaya, enfeksiyonda artışa, hastalıkların kötü seyir izlemesine sebep olmaktadır. Bu sürede diyetisyen işbirliği içinde destek beslenme ürünlerinin başlanması hastaları malnutrisyondan koruyabilmektedir. Geriatri hekimi bu noktada ayrıntılı geriatrik değerlendirme yaparak erken teşhis ve tedavi yapmaktadır.

Geriatri Uzman, 4 yıl Dâhiliye Uzmanlığı sonrasında 3 yıl geriatri yan dal uzmanlığı eğitimi almış kişidir. Türkiye’de sayısı oldukça az olan geriatri hekimi yaşlı nüfusun yoğun olduğu merkezlerde görev almaktadır. Yaşlanmanın getirmiş olduğu semptom, kronik hastalık ve rutin takiplerini, ayrıntılı geriatrik değerlendirme eşliğinde yürütmektedir.”