Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, bünyesinde geçici olarak çalıştırılmak üzere 2 erkek temizlik personeli alıyor.

Alınacak personel; Kastamonu’nun Cide ilçesinde, çalışma süresi boyunca hafta içi her gün vakfın belirlemiş olduğu köy ve mahallelerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılayacak.

Söz konusu alımla ilgili başvurular 3 Mayıs itibariyle İş ve İşçi Bulmak Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başladı.

Cideli Milli Futbolcunun anne acısı Cideli Milli Futbolcunun anne acısı

3 Mayıs’ta başlayan başvurular 8 Mayıs Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nden de yapılabilecek.

Alınacak personeller mütevelli heyet takdiri ile yapabilecekleri uygun görülenler arasından noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’te Cide Halk Eğitim Merkezi Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
-21-55 (dahil) yaş aralığında olmak, saha ve ekip çalışmasına elverişli olmak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
-Son 6 ay içerisinde Cide ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,
-3294 sayılı kanuna bakılmaksızın Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı sertifika sahibi olan kişiler mütevelli heyetince değerlendirildikten sonra mütevelli heyet takdiri ile noter kurasına gönderilmeden işe alınacaktır. Ancak yukarıdaki şartları sağlayan kişiler mütevelli heyetince değerlendirildikten sonra mütevelli heyet takdiri ile noter kurasına dahil edilecektir. Alınacak erkek ve kadın sayısına göre ayrı ayrı kura gerçekleştirilecektir. Aynı haneden sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecektir.
-Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve araç kullanabilecek yeterlilikte olmak, yine erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği olmamak, SRC ve Psikoteknik belgesi şartı aranacaktır.
-Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Adli sicil kaydı bulunmamak,
-Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirtilen veya belirtilen sayıdan daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini ertelemek konularında tamamen serbesttir,
-Görevin özelliğine göre kurum tarafından belirlenmiş olan cinsiyet, yaş vb. özel şartları taşımak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü -bulunmamak,
-Başvuru sahipleri başvuru süresi içinde, başvuru için gerekli olan ve aşağıda yer alan belgeler (1-11 Aralığında Belgeler ve varsa 12 nolu belge) dosya içerisinde yetkili kişiye bizzat elden teslim edecek olup şartlara uygun başvuru sahiplerine başvuru esnasında teslim ettikleri belgeler karşılığında ıslak imzalı “Evrak Alındı Belgesi” verilecektir.

Editör: Ercan Çatal