Yaklaşık 8 milyon 700 yıl önce yaşadığı tahmin edilen türe Anadoluvius turkae adı verildi. Kuyruksuz ve dik yürüyebilen Anadoluvius türü insansı türlerin Avrupa’da ortaya çıktığı, Afrika’ya yayıldığı varsayımını destekliyor,

Çankırı'daki Çorakyerler omurgalı Fosil Yatağı'nda 8 yıl önce bulunan maymun kemiklerinin farklı bir türe ait olduğu tespit edilmiş ve insanımsı özellikler taşıyan kuyruksuz maymunsu türe "Anadoluvius turkae" adı verilmişti. Türkiye Maymunu ve Anadolu Maymunu olarak bilinen türe halk arasına Çankırı Maymunu da deniyor.

Söz konusu türle ilgili yapılan son araştırma Communications Biology (Biyoloji İletişimi) dergisinde Ayla Sevim-Erol, D. R. Begun, Ç. Sönmez Sözer, S. Mayda, L. W. van den Hoek Ostende, R. M. G. Martin & M. Cihat Alçiçek imzaları ile 23 Ağustos tarihinde yayınlanan "A new ape from Türkiye and the radiation of late Miocene hominines" (Türkiye'den yeni bir maymun ve geç Miyosen homininlerinin radyasyonu" başlığı ile yayınlandı.

Toronto Üniversitesi’nden Profesör David Begun ve Ankara Üniversitesi’nden Profesör Ayla Sevim Erol liderliğindeki uluslararası araştırmacı ekibinin ortak kaleme aldığı makalede yer verilen bilgilere göre; Türkiye’de bulunan 8,7 milyon yıllık yeni kuyruksuz maymun fosili, insansı türlerin kökenine dair uzun zamandır kabul edilen fikirlere meydan okuyor.. Anadoluvius turkae fosili, Afrika maymunlarının ve ilk insanımsı türlerin dokuz ila yedi milyon yıl önce Afrika’ya göç etmeden önce Avrupa’da ortaya çıktığı hipotezlerini destekliyor.

çankırı maymun 1

Anadoluvius turkae adlı kuyruksuz maymunun radyasyon analizi, Avrupa'daki ve Doğu Akdeniz'deki  homininlerin uzun bir geçmişini gösteriyor.

Profesör David Begun, "Bulgularımız ayrıca, homininlerin yalnızca Batı ve Orta Avrupa'da evrimleşmediğini, aynı zamanda muhtemelen değişen ortamlar ve azalan ormanların bir sonucu olarak, orada evrimleşerek ve Doğu Akdeniz'e yayılarak sonunda Afrika'ya dağılmadan önce 5 milyon yıldan fazla zaman harcadığını gösteriyor. Anadoluvius turkae'nin ait olduğu türün üyeleri şu anda sadece Avrupa ve Anadolu'da tespit edilmiştir. Fosilin eksiksiz olması, evrimsel ilişkileri hesaplamak için tasarlanmış bir programa kodlanan birçok karakter ve özelliği kullanarak daha geniş ve daha ayrıntılı bir analiz yapmamıza olanak sağladı. Ayna görüntüleme uygulandıktan sonra yüz çoğunlukla bütün hale geldi. Alın kısmı da vardı ve bu kemik kafatasının tepesine kadar korunmuştu. Daha önce anlatılan fosillerde kafatasının bu kadar kısmı yoktu.” diyor.