Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesi 418 ada 4 parsel bulunan tescilsiz ahşap bina, çevrede yaşayanlar ve yoldan geçenlerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği için Kastamonu Belediyesi tarafından yıkılacak.

Kastamonu Valisi koltuğunu devretti Kastamonu Valisi koltuğunu devretti

Kastamonu Belediyesi tarafından yıkıma dair süreç; kanun çerçevesinde yapı sahibine adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden tehlike derecesine göre tebligat yaparak sürecin başlatılması gerektiği, "3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi'ne göre yapı sahibine ulaşılamazsa, durum belediye internet sitesinde 30 gün boyunca ilan edilecek ve binaya asılan tebligat yazısıyla birlikte tehlike durumu resmiyet kazanacak." şeklinde ifade edildi.

Kastamonu Belediye Başkanlığı, yapı sahibine 30 günlük bir süre tanıyarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıkım işleminin gerçekleştirileceğini ve masrafın %20 fazlasının yapı sahibinden tahsil edileceğini belirtti. 

Ayrıca, tehlike durumunun gerektirmesi halinde mahkeme kararı beklemeden binanın derhal yıkılacağı aktarıldı.

Editör: Serkan Kebecioğlu