Dünya Gazetesi'ne konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın eylül ayında Türkiye genelinde planlı üretime geçileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, planlı üretime ilişkin destek programlarının da oluşturulduğunu belirtti ve bu kapsamda tarım destek programlarından hayvan ithalatına kadar çeşitli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

Dünya genelinde yaşanan değişen normallere vurgu yaparak, iklim değişikliği, göçler, savaşlar ve nüfus artışı gibi faktörlerin tarımı da etkilediğini ifade eden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin öncelikli hedefinin gıda arz güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak stratejik ürünlerde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri başlıklarında üretimi artırmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Planlı üretim programının Eylül 2024'te 81 ilde uygulanması hedeflendiğini aktaran Bakan Yumaklı, tarımın geniş yelpazesini göz önünde bulundurarak sürecin ve zamanın gerekliliğine vurgu yaptı. Üretim planlaması için tarımsal üretim ekipleri kurulduğunu ve eğitim sürecinin başladığını dile getirdi.

Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi

Tarımsal destek programlarının da planlı üretimi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırıldığını belirten Bakan Yumaklı, desteklerin temel, yönlendirici, verimlilik ve diğer destekler şeklinde dört ana başlıkta olacağını açıkladı. Üretim planlaması yapılmadan ekilen ürünlerin destek alamayacağını ve planlamaların üç yıllık olarak yapılacağını vurguladı.

Ayrıca, hayvancılık ve hayvansal üretim desteklerinin de belirli kriterlere bağlandığını ve hastalıklardan doğan ekonomik kayıpların engellenmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti. Aile işletmelerine ve ari işletmelere yönelik desteklerin artırıldığını ve bu işletmelere öncelik verileceğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı, tarım sayımının 2026'da tamamlanacağını ve bu sayımın tarımsal üretim potansiyelini ortaya çıkaracağını açıkladı. İthalata yönelik düzenlemelerde Et ve Süt Kurumu'nun talep toplama sürecinin devam ettiğini belirterek içerdeki üreticiyi korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Tarımın geleceğine yönelik planlar arasında organize tarım bölgelerinin önemine değinen Bakan Yumaklı, kent tarımı projeleri ve organize tarım bölgelerinin büyük şehirlere yakın olmasının taşıma maliyetlerini azaltacağını ve ürünlerin daha taze ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Sulama projelerinin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin sulama tesislerinin artırılacağını ve basınçlı sulama sistemlerine yönelik hibe desteğinin %50'ye çıkarıldığını duyuran Bakan Yumaklı, su verimliliği konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Son olarak, dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklar ve tohum konusundaki eleştirilere de değinen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tohum sorununun olmadığını ve dünya genelinde tohum ihracatının yapıldığını belirtti. Gelecek hedefler arasında 31 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğunu belirterek Türkiye'nin tarım sektörünün güçlü olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dünya Gazetesi