MHP lideri Devlet Bahçeli, 2024'te yapılacak yerel seçim için iki stratejik hedef belirlediklerini, ilk hedefin mevcut belediyeleri korumak ve yenilerini kazanmak olduğunu belirtti. Bahçeli, "İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Türk milletinin, Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde mühim ve müessir bir kazanıma imza attığını, kutlu iradesiyle gelecek beş yılın ve Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını belirlediğini söyleyen Bahçeli, “Kaldı ki ülkemizi dibi zifiri karanlık uçurumlara çekmek maksat, arayış ve arzu içinde kıvranan muhtelif iç ve dış fesat yuvalarına fırsat verilmemiştir. Egemenliğin yegane sahibi olan milletimiz istikbal ve istiklal haklarına gölge düşürmediği gibi zillet ve hezimet siyasetine de şans tanımamıştır.” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçimler sonucunda kazananın hem Türkiye hem de Türk milleti olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Bu mezkur ve müstesna kazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Maalesef muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyeler en kötü dönemlerini yaşamaktadır. Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti takip eden muhalefet partileri yerel yönetimlerde sınıfta kalmış ve dağılmışlardır. Türk milleti yürek yaralayan çarpık ve yozlaşmış böylesi bir tabloya asla mecbur ve müstahak değildir. 31 Mart 2019 sonrası zillet ittifakı partilerinin yönetimine geçen belediyeler adeta Fetret Devri'ne mahkumiyetle birlikte, bu belediyelerin hizmetle mükellef oldukları şehirler ve bu şehirlerde mukim aziz vatandaşlarımız çaresizliğe ve ilgisizliğe terk edilmişlerdir. Emanet zayi olmuş, CHP'li ve diğer muhalif partili belediye başkanları üstlendikleri görevleri taammüden ihmalin yanı sıra, genel siyasetin meçhul tartışma ve polemiklerinin çıkmaz sokağına hapsetmişlerdir.

Türk demokrasi ve siyaset tarihi, yerel yönetimlerde vasat bulan vaki ve vahim dağınıklığa, üstelik atalet ve acziyete bugüne kadar hiç tanık olmamıştır.

“Milliyetçi Hareket Partisi, ekonomiden diplomasiye, sağlıktan spora, enerjiden ekonomiye, güvenlikten terörle mücadeleye, eğitimden sanata, sanayiden ulaştırmaya, kısaca hemen her alanda Türkiye'nin başarısı için merkezi yönetimle yerel yönetim arasında siyasi, fikri ve hedef birlikteliğini bir zaruret kabul etmektedir.” diyen Bahçeli, şunları aktardı: “Bu maksatla da, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık süreci 24 Temmuz 2023 tarihinde başlatılmış, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren de ülke sathına etaplar halinde yayılması kararlaştırılmıştır. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Mahalli idareler seçim sürecinde kullanılacak görsellerimiz ülke çapında seçilmiş billboardlarda vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır. Hedefimiz, 'istikrar ve hizmet için, uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe' ulaşmaktır. Hedefimiz, 'merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru' yol almaktır. Hedefimiz, 'aklın yolu bir, genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik' oluşturmaktır. Hedefimiz, 'ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar' sağlamaktır. Hedefimiz, 'yönetimde istikrar, daha güçlü istikbal'dir. Hedefimiz, 'yeni yüzyıl, lider Türkiye, üretken belediye'dir. Hedefimiz, 'güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye'dir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, mahalli idareler seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz; mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz; Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı yerel yönetimlerde perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ivmek vermek boynumuzun borcudur. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Yerel yönetimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birleşik ve bütünleşik yapısı, merkezi yönetimle tek ses ve tek nefes oluşu Türkiye'mizin medeniyetler ve milletler mücadelesinde büyük bir kozu olacaktır. Milletimize olan güvenimiz ve inancımız tamdır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta havlu atan muhalefet partileri, 31 Mart 2024 tarihinde de kaybedecek ve Türkiye'nin ufkunu perdelemenin bedelini sandıkta ödeyeceklerdir. Emperyalizme kurşun asker olmanın acıklı ve ağır sonuçlarını zamanı geldiğinde herkes görecektir.”

(HABER MERKEZİ)