'Depremzede öğrencilerle buluşuyoruz' 'Depremzede öğrencilerle buluşuyoruz'

Emin Arık’ın yaptığı açıklamasında şu cümleler yer aldı, “Bu gün Öğretim Birliği Yasası’nın T.B.M.M tarafından 3 Mart 1924 yılında kabulünün 100 yıl dönümüdür. Bu yasa tüm öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasını ön gören yasadır.  
T.B.M.M’nin açılması ile başlayan her alandaki değişim ve çağdaşlaşmanın bir kolu da eğitim alanında olmuştur. Kurulacak olan yeni devlet ve bu devletin kurumlarının yaratacağı değişimin halk tarafından benimsenip korunması yaşama geçirilmesi eğitim sayesinde gerçekleşebilir.
Osmanlı eğitim sisteminde Medrese Enderun Azınlık okulları Tanzimat okulları gibi çok başlılık ve denetimsizlik vardı bu durum amaç birliğinden uzak farklılaşan birbirine yabancı insanlar yetiştirmekteydi. Öğretim Birliği Yasası toplumda birliği amaç edinmiştir.
Öğretim kurumlarını tek bir çatı altında toplayan bu kanunla kurumlar kolay ve uzmanca denetlenmiş, eğitimde birlik sağlanmıştır. Laik eğitim sistemi oluşturulmuş ilköğretim kız erkek parasız ve zorunlu hale getirilmiştir; harf devriminin temelleri de atılmıştır. Böylece eğitim sahası çağa ayak uydurabilen modern bir yapıya kavuşturulmuştur.
Yasanın kabulünün 100 yıl dönümünde çalışmaların önderi ve mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim ordusunun tüm neferlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kastamonu Şubesi olarak minnet ve şükranla anıyoruz. “ 
(Cengiz MUHZİROĞLU)
 

Editör: Banu Türkmenoğlu